CEDO (Convenţia Europeană a Drepturilor Omului)

Serviciile juridice oferite în acest domeniu includ, cu titlu de exemplu:

  • Consultanţă juridică şi redactarea de opinii legale cu privire la încălcarea drepturilor apărate de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului;
  • Consultanţă juridică privind admisibilitatea cererilor privind încălcarea drepturilor fundamentale prevăzute de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (dreptul la un proces echitabil, dreptul la libertate şi siguranţă, protecţia dreptului de proprietate, dreptul la educaţie, dreptul la alegeri libere şi altele);
  • Redactarea cererilor de sesizare a Curţii Europene a Drepturilor Omului cât şi a documentelor necesare pe parcursul procedurii;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa autorităţilor naţionale în vederea respectării deciziilor CEDO şi a punerii în executare.