Contencios administrativ şi fiscal

Serviciile juridice oferite în domeniul contenciosului administrativ şi fiscal includ, cu titlu de exemplu:

  • Asistenţă juridică şi reprezentare a clienţilor persoane fizice şi juridice în ceea ce priveşte relaţia acestora cu organele administrative, în special cu privire la autorizaţiile administrative şi actele de control;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în litigii de contencios administrativ, cum ar fi: anulări de acte ale administraţiei publice locale, suspendări efecte acte administrative, acţiuni pentru recuperarea prejudiciului produs, restituiri ale taxei de primă înmatriculare, poluare şi emisii poluante, acţiuni în scopul înmatriculării autoturismelor fără plata taxei de poluare sau emisii poluante;
  • Asistenţă pentru înregistrarea şi supervizarea cererilor adresate autorităţilor publice;
  • Asistenţă, întocmirea, înregistrarea şi reprezentarea în cazul contestaţiilor împotriva deciziilor administrative, a actelor ilegale emise de autorităţi;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în litigiile de natură fiscală (contestaţii împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrativ-fiscale, plângeri contravenţionale în materie fiscală, inclusiv în materia produselor accizabile, impozitul pe profit, impozitul pe venit, tratatele de dublă impunere şi conceptele generate de acestea, taxe vamale şi altele);
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faza de executare silită a creanţelor fiscale prin redactarea contestaţiilor împotriva titlurilor de creanţă fiscală şi a actelor de executare silită.