Avocat Radu – Florin Alexandroiu

Activitate profesională:

 • Avocat titular al Cabinetului de Avocat Alexandroiu Radu-Florin (2008 – prezent);
 • Avocat colaborator al Societăţii Civile de Avocaţi ”DUŢESCU & Asociaţii” Bucureşti (2011- prezent);
 • Mediator titular al “Biroului de Mediator-Alexandroiu Radu-Florin” (2011- prezent);
 • Avocat definitiv, membru al Baroului Hunedoara – Uniunea Naţională a Barourilor din România (2008);
 • Avocat stagiar în cadrul Cabinetului Individual de Avocat „Alexandroiu Ion” (2006 – 2008).

Studii:

 • Curs formare mediator profesionist, Asociaţia Centrul de Mediere Craiova (2010);
 • Master “Dreptul Afacerilor”, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucureşti (2006);
 • Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu”- Universitatea din Craiova (2005).

Experienţă profesională:

Radu Alexandroiu a dobândit o bogată experienţă în:

 • consultanţă juridică, asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice române şi străine în litigii civile şi comerciale în faţa instanţelor de judecată şi a Registrului Comerţului precum şi în cadrul negocierilor directe sau a concilierilor;
 • consultanţă juridică, asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice române şi străine în litigii de contencios administrativ şi de dreptul muncii;
 • asistarea şi reprezentarea clienţilor persoane fizice şi juridice în materia dreptului penal în faţa organelor de urmărire penală şi a instanţelor de judecată;
 • consultanţă juridică referitoare la elaborarea, interpretarea, modificarea, încetarea contractelor comerciale şi civile;
 • activităţi de mediere.

Limbi de lucru:

 • Română, Engleză

Contact: