Dreptul muncii

Serviciile juridice oferite în dreptul muncii şi al asigurărilor sociale includ, cu titlu de exemplu:

  • Consultanţă în redactarea, negocierea, modificarea şi executarea contractelor individuale sau colective de muncă;
  • Acordarea de asistenţă juridică în ceea ce priveşte procedurile privind drepturile şi obligaţiile personalului salariat şi de aplicare a sancţiunilor disciplinare;
  • Consultanţă în redactarea acordurilor de neconcurenţă şi de confidenţialitate;
  • Reprezentarea în negocierea conflictelor de muncă dar şi în faţa instanţelor de judecată în cauzele referitoare la acestea;
  • Consultanţă în domeniul înfiinţării şi desfăşurării activităţii organizaţiilor sindicale, redactarea actelor constitutive, realizarea procedurii complete de înfiinţare şi orice probleme care ţin de relaţiile cu patronatul;
  • Consultanţă în redactarea regulamentelor de ordine interioară şi reprezentarea societăţilor în procedurile administrative de obţinere a permisului de muncă pentru străini şi altele;
  • Reprezentare juridică atât a angajaţilor cât şi a angajatorilor în litigiile de muncă privind conflictele de munca şi de drepturi: contestaţii împotriva deciziilor de concediere, pensii, decizii emise de angajator, obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani reţinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume încasate necuvenit, contestaţii împotriva deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare, litigii în legătură cu atragerea răspunderii salariatului de către angajator pentru încălcarea clauzelor contractului de munca şi a clauzei de confidenţialitate şi altele.