Imigrare, vize şi regimul străinilor

Serviciile juridice oferite în acest domeniu includ, cu titlu de exemplu:

  • Asistenţă juridică cu privire la obţinerea permisului de şedere temporară sau permanentă în România sau a rezidenţei în scopuri profesionale, comerciale, de reîntregire a familiei sau în alte scopuri, autorizaţiei de muncă pentru cetăţeni care nu sunt membri UE;
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa autorităţilor competente în vederea obţinerii cărţilor de rezidenţă, paşapoartelor româneşti, cetăţeniei române şi altele.