Recuperarea creanţelor / asigurări

Serviciile juridice oferite în acest domeniu includ, cu titlu de exemplu:

  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile judiciare privind recuperarea unor debite pe calea somaţiei de plată, cât şi pe calea procedurii de drept comun;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în tranzacţii, medieri sau alte metode de soluţionare alternative în scopul recuperării de debite în condiţii mult mai puţin costisitoare decât prin procedurile clasice;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în vederea efectuării formalităţilor necesare în faţa birourilor de executori judecătoreşti şi participarea alături de executor la desfăşurarea procedurilor de executare silită mobiliară şi imobiliară;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în negocierile/concilierile purtate cu societăţile de asigurare;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în litigiile având ca obiect respingerea nejustificată a dosarelor de daună;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în litigii având ca obiect despăgubiri ce decurg din accidente de circulaţie;
  • Asistenţă juridică în vederea recuperării debitelor de la societăţile de asigurare.