Domenii în care oferim servicii de mediere

Medierea se poate utiliza pentru soluţionarea unor conflicte din domenii extrem de variate, atât înainte de a introduce o acţiune în judecată, în timpul procedurii litigioase cât şi în faza punerii în executare silită a hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile.

În cadrul Biroului de Mediator “Alexandroiu Radu Florin” vă oferim atât servicii de mediere cât şi servicii de informare gratuită în ceea ce priveşte obligativitatea procedurii de mediere:

  • în orice litigiu de natură civilă;
  • în orice litigiu de natură comercială;
  • în litigiile de familie: neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, respectiv în legătură cu divorţul şi cererile accesorii acestuia;
  • în litigiile având ca obiect conflictele din domeniul protecţiei consumatorilor: în cazul în care consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unor produse sau servicii defectuoase, a nerespectării clauzelor contractuale ori a garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi agenţii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute de legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
  • în materia conflictelor de drepturi în domeniul litigiilor de muncă;
  • în materie penală: numai în cazul infracţiunilor pentru care legea prevede că răspunderea penală este înlăturată prin retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor.

Nu pot face obiectul medierii, conform art. 2 din Legea 192/2006 drepturi strict personale, ca cele privind statutul persoanei şi orice drepturi asupra cărora părţile nu pot dispune, potrivit legii, prin convenţie sau prin orice alt mod admis de lege.