Confidențialitate

Avocaţii titulari sunt ţinuţi de obligaţia păstrării secretului profesional, potrivit legii, statutului profesiei de avocat şi codului deontologic.

Avem obligaţia păstrării secretului profesional în raport de informaţiile cunoscute în timpul exercitării profesiei faţă de orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, cu excepţiile prevăzute expres şi limitativ de lege.

Obligaţia de confidenţialitate este nelimitată în timp şi se referă în special la activitatea clientului, la obiectul contractului de asistenţă juridică şi la orice alte informaţii de orice natură care îl privesc direct pe client.