Drept penal și procesual penal

Serviciile juridice oferite în domeniul dreptului penal şi procesual penal includ, cu titlu de exemplu:

  • Consiliere în vederea preîntâmpinării situaţiilor sancţionate de Codul Penal;
  • Consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare atât în faza de cercetare penală-urmărire penală, cât şi în faza de judecată privind infracţiuni prevăzute de Codul Penal şi de legi speciale de competenţa DNA , DIICOT şi alte structuri;
  • Asistenţă juridică şi reprezentarea părţilor civile, părţilor vătămate, învinuiţilor şi a inculpaţilor în toate fazele procesului penal la toate nivelele jurisdicţionale (fond, apel, recurs);
  • Asistenţă juridică pentru redactarea de plângeri penale şi alte acte procedurale specifice procesului penal;
  • Asistenţă juridică şi reprezentarea persoanei juridice şi a prepuşilor acesteia în faţa organelor de cercetare penală, în instanţele de fond şi în căile de atac ordinare şi extraordinare;
  • Asistenţă juridică şi reprezentarea părţii vătămate în vederea obţinerii de daune morale şi materiale în special în cauzele având ca obiect accidente de circulaţie;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în procedurile care vizează măsurile preventive şi măsurile asigurătorii din cadrul procesului penal;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru redactarea cererii introductive şi susţinerea acesteia, în cazul încălcării drepturilor prevăzute de Convenţie pe parcursul procesului penal;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiunile ce vizează repararea pagubelor produse prin erori judiciare;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în căile de atac ordinare şi extraordinare (apel, recurs, contestaţie în anulare, revizuirea hotărârilor prin care au fost încălcate anumite drepturi, rejudecare după extrădare).