Dreptul societăților comerciale

Serviciile juridice oferite în această materie includ, cu titlu de exemplu:

 • Consultanţă privind constituirea de societăţi comerciale;
 • Realizarea tuturor formalităţilor de înmatriculare a societăţilor, de elaborare şi redactare acte constitutive şi de consultanţă în vederea obţinerii avizelor de funcţionare;
 • Înregistrare modificări sau completări ale actelor constitutive cum ar fi: schimbări de sediu, sucursale, filiale, puncte de lucru, reprezentanţe, structura acţionariatului, probleme legate de capitalul social – majorări, reduceri, împrumuturi de capital; atribuţiile şi răspunderea administratorilor, răspunderea asociaţilor sau a acţionarilor, ale adunării generale ale asociaţilor sau ale acţionarilor – organizare, asistare, reprezentare, redactare, înregistrare hotărâri, elaborare şi redactare convenţii ale asociaţilor sau ale acţionarilor;
 • Asistenţă şi consultanţă juridică privitoare la încheierea de tranzacţii, divizare, fuzionare, lichidare – dizolvare sau reorganizare;
 • Reprezentare în faţa Oficiului Registrului Comerţului pentru activităţile prezentate mai sus;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare atât în faza de negociere a litigiului (mediere, conciliere directă cât şi a altor modalităţi alternative de soluţionare a conflictelor) cât şi în faţa instanţei judecătoreşti;
 • Asistenţă juridică şi reprezentare în proceduri de negociere sau infracţiuni prevăzute în legile speciale;
 • Asistenţă juridică în procedura insolvenţei în faţa tuturor instanţelor judecătoreşti cât şi în proceduri speciale cum ar fi somaţiile şi ordonanţele de plată;
 • Recuperare creanţe prin punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale pronunţate în România sau în alte jurisdicţii;
 • Prezentarea de strategii optime de urmat cu privire la toate operaţiunile care pot fi realizate de către o societate comercială, începând din momentul constituirii şi până în momentul lichidării;
 • În vederea maximizării profitului societăţilor comerciale şi asigurarea riscurilor faţă de terţi, analizăm contractele încheiate de societate, sub aspectul conformităţii cu legislaţia în domeniu şi a implicaţiilor juridice în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile acestora;
 • Asigurăm consultanţă în vederea accesării de fonduri europene şi întocmirea planului de afaceri împreuna cu specialiştii cu care colaborăm.