Dreptul familiei

Serviciile juridice oferite în materia dreptului familiei (parte integrantă a Noului Cod Civil) includ, cu titlu de exemplu:

  • Consultanţă juridică înclinată spre protejarea clienţilor având în vedere faptul că demersurile efectuate în această materie implică şi afectează viaţa personală a acestora;
  • Abordăm cu maxim respect şi confidenţialitate aspectele legate de viaţa personală a clienţilor iar interesele lor sunt apărate în mod efectiv, prin discutarea tuturor aspectelor în mod obligatoriu înainte de orice demers;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni de divorţ atât pentru cetăţenii români din ţară cât şi pentru cei care locuiesc în străinătate;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni de partaj/lichidare regim matrimonial;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în acţiuni şi/sau capete de cerere accesorii divorţului cum sunt: acordarea de despăgubiri, obligaţia de întreţinere între foştii soţi, prestaţia compensatorie, exercitarea autorităţii părinteşti / încredinţare minor, stabilire locuinţă minor / încredinţare minor, legături personale cu minorul, obligaţia legală de întreţinere, contestarea recunoaşterii de filiaţie, acţiuni în contestaţia filiaţiei, acţiuni în stabilirea maternităţii şi/ sau paternităţii şi altele;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în faţa procedurii de mediere sau a notarului public;
  • Asistenţă juridică şi reprezentare în materia adopţiei;
  • Consultanţă curentă care vizează raporturi reglementate de NOUL COD CIVIL în materia dreptului familiei.