Termeni și condiții

  • Comunicarea stabilită între reprezentanţii legali ai alexandroiu.ro şi vizitatori prin intermediul acestui site precum şi informaţiile prezentate aici nu creează nici o relaţie juridică între aceste părţi. Scopul acestui site este de informare a vizitatorului şi de prezentare a cabinetelor de avocat şi a serviciilor oferite.
  • Nici un vizitator care transmite o întrebare pe cale electronică nu beneficiază pe această cale de statutul de client al cabinetelor de avocaţi, acesta stabilindu-se doar ulterior încheierii contractului de asistenţă juridică. Orice răspuns oferit unei întrebări adresate de un vizitator al site-ului pe cale electronică trebuie sa fie privit ca o invitaţie la o comunicare directă.
  • Nici un vizitator nu poate şi nu trebuie să trimită pe cale electronică întrebări, date sau acte cu caracter confidenţial atât timp cât aceste informaţii pot fi oricând accesate şi însuşite de către un terţ.
  • În paginile site-ului pot fi postate legături către site-urile unor companii şi instituţii, în scop de informare a vizitatorului. În consecinţă, nu suntem răspunzători de conţinutul acestor site-uri.
  • Din motive obiective, unele informaţii prezentate în cuprinsul acestui site pot deveni la un moment dat neconforme cu realitatea. Nu suntem răspunzători pentru eventuale prejudicii aduse vizitatorilor cauzate de asemenea neconcordanţe. Orice informaţie prezentată pe site va putea fi modificată fără încunoştinţarea prealabilă a vizitatorilor.
  • Toate informaţiile prezentate în paginile acestui site sunt protejate de legislaţia română şi internaţională. Drepturile de autor aparţin în totalitate reprezentanţilor legali ai alexandroiu.ro.
  • Orice fraudă va atrage răspunderea juridică civilă şi/sau penală a persoanei responsabile, conform prevederilor legale.